Psykodynaaminen lasten psykoterapia


Psykodynaaminen terapia pyrkii auttamaan tunne-elämän kehitystä silloin kun erilaiset elämänolosuhteet,  traumaattiset tilanteet tai  synnynnäiset haavoittuvuudet ovat asettaneet esteitä kehityksen suotuisalle etenemiselle.

Terapia on pitkäkestoista ja vaatii sekä  lapselta että  vanhemmilta sitoutumista. Terapiassa edetään lapsen ehdoilla käyttäen keskustelun lisäksi kullekin lapselle soveltuvia toiminnallisia tapoja asioiden kohtaamiseen (leikit,  pelit jne).

Lasten psykoterapia on KELA:n rahoittamaa ja Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen mukaista.

Lapsen terapian ohella vanhemmat ovat oikeutetut terapiaa tukeviin vanhempainohjauksen käynteihin.